Back to top

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met erfgoed- en herinneringsorganisaties aan één landelijke online zoekingang op informatie (primaire en secundaire bronnen) over personen uit de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Deelnemende instellingen zorgen voor inhoudelijke uitwisseling, standaardisering en onderlinge afstemming zodat de personenportal steeds meer verrijkt kan worden met nieuw materiaal. Mogelijkheden tot internationale samenwerking worden ook verkend. Voor de periode 2016-2019 omvat het project een juridische verkenning van de (on)mogelijkheden, een inventarisatie van de beschikbare namendatabases en een proeftraject. 

In uitvoering

Start crowdsourcing-project Rotterdams politiearchief

18-01-2019

Het Netwerk Oorlogsbronnen is met collectiebeheerder Stadsarchief Rotterdam een crowdsourcing-project gestart van arrestatie- en ontslagkaarten uit het Rotterdamse politiearchief (1940 - 1945). Het openbare gedeelte van de resultaten wordt opgenomen in de personen-portal WO2 'Oorlogslevens.nl'. 

Een collectie van bijna 35.000 arrestatiekaarten en 19.000 ontslagkaarten uit het Rotterdamse politiearchief ('40-'45) worden vanuit huis overgetypt door vrijwilligers.

Intranetdienst Oorlogslevens.nl in gebruik genomen

29-10-2018

Met ruim dertig medewerkers uit de dienstverlening van de projectpartners komen we samen bij Het Utrechts Archief. De personen-portal en intranetdienst 'Oorlogslevens' is de afgelopen maanden gezamenlijk ontwikkeld. Vandaag onderzoeken we hands-on hoe de zoekmachine naar persoonsgegevens uit de Tweede Wereldoorlog werkt. De komende maanden nemen de projectpartners de intranetdienst in gebruik. Naar aanleiding van alle bevindingen wordt Oorlogslevens.nl doorontwikkeld. 

Instructiemiddag Oorlogslevens
Lizzy Jongma presenteert Oorlogslevens

Doorontwikkeling Personenportal WO2 Professioneel

05-01-2018

Het Mondriaan Fonds heeft een subsidie toegekend waarmee de intranetdienst 'personenportal WO2' kan worden doorontwikkeld. Met Driebit maken we een toegankelijke interface waarmee de WO2-personenzoekdienst daadwerkelijk ingezet kan worden binnen de dienstverlening van projectpartners. 

Demonstrator Personenportal WO2

11-07-2017

Een pilotversie van de Personenportal WO2, waarbij testsets van in totaal ruim 360.000 namen uit verschillende collecties zijn gekoppeld, is geslaagd. Dat betekent dat het Netwerk Oorlogsbronnen met partners verder gaat met de ontwikkeling van de toegang op personen. Projectleider Lizzy Jongma presenteerde de demonstrator Personenportal WO2 aan de projectpartners. 

Eén toegang op namen van honderdduizenden mensen in de Tweede Wereldoorlog. Dat komt steeds dichterbij. Een pilotversie van de Personenportal WO2, waarbij testsets van in totaal ruim 360.000 namen uit verschillende collecties zijn gekoppeld, is geslaagd.

Rapport Kennisland 'Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd' gepubliceerd

06-07-2017

Persoonsgegevens uit oorlogstijd. Er is veel vraag naar deze informatie. Daarom bouwt het Netwerk Oorlogsbronnen aan een online portal met persoonsdata. Maar welke informatie mag je wel of niet publiceren, en waarom? Dat staat in het rapport ‘Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd’. Een verkennend onderzoek van Kennisland in opdracht van het Netwerk Oorlogsbronnen, naar de juridische (on)mogelijkheden voor het verwerken en publiceren van deze gegevens.

Welke persoonsgegevens uit oorlogstijd mag je wel of niet publiceren, en waarom? Kennisland voerde in opdracht van het NOB een verkennend onderzoek uit naar de juridische (on)mogelijkheden voor het verwerken en publiceren van deze gegevens. Het rapport is gepubliceerd. 

PDF icon Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd.pdf

Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd

Juridische verkenning gestart

17-03-2017

De juridische verkenning van de (on)mogelijkheden bij het publiceren van persoonsdata van mensen die zijn overleden, uitgevoerd door Kennisland, is van start gegaan. 

Kunnen wij persoonsgegevens van mensen die overleden zijn vrij verspreiden? Wat zijn de juridische, ethische, maatschappelijke kaders en implicaties? Maarten Zeinstra van Kennisland vertelt over het onderzoek voor het project Personenportal WO2.

Start

Kickoff project Personenportal WO2

08-02-2017

Met de vaststelling van het projectplan en de samenkomst van alle projectpartners is het project Personenportal WO2 begin februari van start gegaan.  

Collectie-overschrijdend zoeken naar relevante gegevens over individuen in de Personenportal WO2. Dit project is gestart met de samenkomst van twaalf projectpartners en vaststelling van het projectplan.

PDF icon Projectplan Personenportal WO2 (20170112 v2.0).pdf

Projectplan Personenportal WO2

Projectplan Personenportal WO2

De 'wie-as' van Netwerk Oorlogsbronnen

31-01-2017

Netwerk Oorlogsbronnen focust in de ontsluiting van bronnen op de vier w's 'wie, wat, waar en wanneer'. Het project Personenportal WO2 gaat begin 2017 van start en geeft invulling aan de 'wie'-as. Doel van de deze as is om mensen in bronnen te kunnen herkennen, en aan te kunnen geven dat één individu in verschillende bronnen voorkomt.

De wie, wat, waar en wanneer van NOB
De wie, wat, waar en wanneer van NOB

Op zoek naar de ervaringen van ‘Abraham Cohen’ tijdens de Tweede Wereldoorlog, in een database met tientallen personen die dezelfde naam dragen. Netwerk Oorlogsbronnen wil gegevens over personen met een relatie tot WO2 digitaal vindbaar maken.

Hoe kunnen we online-collecties verrijken met ‘events’? En hoe dat te gebruiken in de ontsluiting van het thema Tweede Wereldoorlog én levens van betrokkenen? Daar houdt de Event Working Group zich mee bezig.